Diarienummer KFN-0031/2018
Titel Verksamhetsbidrag 2018, St Petrus scoutkår
Startdatum 2018-01-24
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-05-02
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Verksamhetsbidrag 2018, St Petrus scoutkår 2018-01-24 Inkommande Visa fil
1, 2
Verksamhetsbidrag 2018, St Petrus scoutkår 2018-02-13 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering om beslut om verksamhetsbidrag 2018-02-15 Utgående Visa fil
1, 2