Diarienummer KFN-0028/2017
Titel Uppföljning av internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden år 2016
Startdatum 2017-02-01
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-07
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Uppföljning av internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden år 2016 2017-02-01 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Uppföljning av internkontrollplan för kultur- och fritidsnämnden år 2016 2017-03-02 Upprättat Visa dokumentet
Expedieras - Uppföljning av internkontrollplan 2016 för KFN - KFN-0028/2017 2017-03-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3