Diarienummer KFN-0027/2017
Titel Intresseanmälningar och avtal för drift av Toppstugan
Startdatum 2017-01-31
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-18
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Intresseanmälningar och avtal för drift av Toppstugan 2017-01-31 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Intresseanmälan Toppstugan från Verdandi Sundbyberg 2017-01-11 Inkommande Visa fil
1, 2
Intresseanmälan från Lilla Parken 2016-12-14 Inkommande Visa dokumentet
Förfrågningsunderlag för driften av Toppstugan 2016-10-31 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Intresseanmälningar och avtal för drift av Toppstugan 2017-03-02 Upprättat Visa dokumentet
Avtal mellan Lilla Parken och Sundbybergsstad gällande drift av och verksamhet i Toppstugan 2017-07-11 Inkommande Visa dokumentet