Diarienummer KFN-0023/2017
Titel Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2016
Startdatum 2017-01-24
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-17
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2016 2017-01-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2016 2017-01-24 Upprättat Visa fil
1, 2
Resultat av fokusgrupper fritidsgårdarna HT 2016 2017-02-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse med årsbokslut 2016 2017-03-02 Upprättat Visa dokumentet
Expedieras - KFN:s verksamhetsberättelse med bokslut 2016 KFN-0023/2017 2017-03-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4