Diarienummer KFN-0015/2017
Titel Tilldelning av Sundbybergs stads kulturstipendium år 2017
Startdatum 2017-01-19
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-21
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Nominering 2, Rising Star 2017-01-14 Inkommande PUL
Nominering 1, Rising Star 2017-01-14 Inkommande PUL
Ansökan, Rising star (Ylva och Linda Persson) 2017-01-13 Inkommande PUL
Ansökan Raija Kouhia 2017-03-16 Inkommande Visa dokumentet
Nominering, förskolan Stella Nova 2017-03-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Tilldelning av Sundbybergs stads kulturstipendium år 2017 2017-03-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Nominering Alicia Dorbegi 2017-04-04 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Tilldelning av Sundbybergs stads kulturstipendium år 2017 2017-05-08 Upprättat Visa dokumentet
Till de nominerade till Sundbybergs stads kulturstipendium 2017-06-07 Utgående Visa fil
1, 2