Diarienummer KFN-0014/2018
Titel Lovbidrag för påsklovsaktiviteter 2018, Twin doves
Startdatum 2018-01-15
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-06
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om lovbidrag för påsklovsaktiviteter 2018, Twin doves 2018-01-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Verksamhetshandlingar Twin Doves 2018-01-19 Inkommande Visa dokumentet
Lovbidrag för påsklovsaktiviteter 2018, Twin doves 2018-01-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Komplettering, Lovbidrag för påsklovsaktiviteter 2018, Twin doves 2018-01-28 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Expediering av beslut om lovbidrag för påsklovsaktiviteter 2018 2018-02-07 Utgående Visa fil
1, 2