Diarienummer KFN-0011/2017
Titel Yttrande över detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne, Sundbybergs stad
Startdatum 2017-01-18
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-17
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne, Sundbybergs stad 2016-12-19 Inkommande Visa dokumentet
Yttrande över detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne, Sundbybergs stad 2017-01-18 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Yttrande över detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne, Sundbybergs stad 2017-03-02 Upprättat Visa dokumentet
Expedieras - Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - KS-0029/2015 2017-03-07 Utgående Visa fil
1, 2