Diarienummer KFN-0010/2017
Titel Verksamhetsbidrag år 2017, SIK orientering för kartproduktion
Startdatum 2017-01-16
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-15
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om verksamhetsbidrag för kartor 2017, Sundbybergs IK orientering 2017-01-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Verksamhetsbidrag år 2017, SIK orientering för kartproduktion 2017-01-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Verksamhetsbidrag år 2017, SIK orientering för kartproduktion 2017-03-02 Upprättat Visa dokumentet
Beslut gällande er ansökan om verksamhetsbidrag 2017-03-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3