Diarienummer KFN-0009/2016
Titel Strategi för ökat läsande bland barn och unga
Startdatum 2016-01-29
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-18
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Strategi för ökat läsande bland barn och unga 2016-11-24 Utgående Visa fil
1, 2
Strategi för ökat läsande bland barn och unga 2017-01-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Strategi för ökat läsande bland barn och unga 2017-03-02 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av beslut till grundskole- och gymnasienämnden 2017-03-16 Utgående Visa fil
1, 2