Diarienummer KFN-0005/2017
Titel Yttrande över detaljplan för skelettplan västra Ursvik, tvärbana i norra Rissne, Ursvik och Kymlinge, Sundbybergs stad
Startdatum 2017-01-10
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-15
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument