Diarienummer KFN-0001/2018
Titel Samlingsärende för kultur- och fritidsnämnden år 2018
Startdatum 2018-01-02
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kallelse med föredragningslista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 januari 2018 2018-01-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 januari 2018 2018-01-25 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 2018-02-09 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 2018-02-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 2018-02-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 2018-02-26 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 mars 2018 2018-03-08 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 mars 2018 2018-03-08 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 mars 2018 2018-03-19 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 mars 2018 2018-03-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 mars 2018 2018-03-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 mars 2018, §§ 20-21, 29 2018-03-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 mars 2018 - Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 mars 2018 2018-03-27 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 maj 2018 2018-05-09 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 maj 2018 2018-05-09 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 maj 2018 2018-05-21 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 maj 2018 2018-05-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 maj 2018 - Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 maj 2018 2018-05-25 Upprättat Visa dokumentet