Diarienummer KFN-0001/2017
Titel Samlingsärende för kultur- och fritidsnämnden år 2017
Startdatum 2017-01-03
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-15
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017-02-09 Utgående Visa dokumentet
Kallelse till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 2017-02-09 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde torsdag den 23 februari 2017 2017-02-16 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 2017-02-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 februari 2017-03-02 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 mars 2017 2017-03-17 Utgående Visa dokumentet
Kallelse till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 mars 2017 2017-03-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 mars 2017 2017-03-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 mars 2017, §29 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 mars 2017 - Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 mars 2017 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 2017-04-21 Utgående Visa dokumentet
Kallelse till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 2017-04-21 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde torsdag den 4 maj 2017 2017-05-04 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 2017-05-04 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 - Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj 2017 2017-05-08 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2017-06-02 Utgående Visa dokumentet
Kallelse till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2017 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2017 2017-06-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2017 2017-06-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2017 - Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017-09-07 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 2017-09-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 2017-09-21 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017 - Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 september 2017-09-26 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 oktober 2017 2017-10-05 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 oktober 2017 2017-10-05 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 oktober 2017 2017-10-19 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 oktober 2017 - Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 oktober 2017 2017-10-24 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 november 2017 2017-11-02 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 november 2017 2017-11-03 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde torsdag den 16 november 2017 2017-11-10 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 november 2017, § 117 2017-11-16 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 november 2017 2017-11-16 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 november 2017 - Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 november 2017 2017-11-20 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 december 2017 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 december 2017 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 december 2017 2017-12-14 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 december 2017 - Delegationsbeslut redovisade på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 december 2017 2017-12-19 Upprättat Visa dokumentet