Diarienummer GGN-1091/2016
Titel Grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2016
Startdatum 2016-12-20
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-01
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2016 2016-12-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2016 2016-12-20 Upprättat Visa fil
1, 2
Anvisningar 2016-12-20 Upprättat Visa fil
1, 2
Rättelseblad inför grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 23 februari 2017 2017-02-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2016 2017-03-01 Upprättat Visa fil
1, 2
Särskilt yttrande Socialdemokraterna 2017-03-01 Inkommande Visa dokumentet
Grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2016 fastställd den 23 februari 2017 2017-03-01 Upprättat Visa fil
1, 2