Diarienummer GGN-1059/2016
Titel Ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Arbeta förebyggande för att främja ungdomars psykiska hälsa
Startdatum 2016-12-14
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-17
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Arbeta förebyggande för att främja ungdomars psykiska hälsa 2016-12-14 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 13 december 2016 - Ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Arbeta förebyggande för att främja ungdomars psykiska hälsa 2016-12-15 Upprättat Visa dokumentet
Svar på ledamotsinitiativ - Arbeta förebyggande för att främja ungdomars psykiska hälsa 2017-02-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Barn- och utbildningsförvaltningens beredning av ledamotsinitiativet - arbeta förebyggande för att främja ungdomars psykiska hälsa 2017-02-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 14 mars 2017 - Svar på ledamotsinitiativ - Arbeta förebyggande för att främja ungdomars psykiska hälsa 2017-03-17 Upprättat Visa fil
1, 2
Särskilt yttrande Socialdemokraterna 2017-03-17 Inkommande Visa dokumentet