Diarienummer GGN-0942/2016
Titel Utvärdering av Sundbybergs centrala elevhälsa 2016
Startdatum 2016-11-17
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-17
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Delrapport om utvärderingen av Sundbybergs centrala elevhälsa 2016 2016-11-17 Utgående Visa fil
1, 2
Delrapport om Sundbybergs centrala elevhälsa 2016 2016-11-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 13 december 2016 - Delrapport om utvärderingen av Sundbybergs centrala elevhälsa 2016 2016-12-15 Upprättat Visa dokumentet
Slutrapport om utvärderingen av Sundbybergs centrala elevhälsa 2016 2017-02-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Slutrapport om Sundbybergs centrala elevhälsa 2016 2017-02-01 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 14 mars 2017 - Slutrapport om utvärderingen av Sundbybergs centrala elevhälsa 2016 2017-03-17 Upprättat Visa dokumentet