Diarienummer GGN-0830/2017
Titel Ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Inför ett skolråd i Sundbyberg
Startdatum 2017-11-28
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-22
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Inför ett skolråd i Sundbyberg 2017-11-28 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 28 november 2017 - Ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Inför ett skolråd i Sundbyberg 2017-12-04 Upprättat Visa dokumentet
Svar på ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Inför ett skolråd i Sundbyberg 2017-12-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 20 februari 2018 - Svar på ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Inför ett skolråd i Sundbyberg 2018-02-22 Upprättat Visa dokumentet