Diarienummer GGN-0829/2017
Titel Remiss av förslag till tilläggsbudget 2018 – Satsning på lärartäthet, tvålärarsystem och lovskola
Startdatum 2017-11-28
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-03
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Yttrande över remiss av förslag till tilläggsbudget 2018 – Satsning på lärartäthet, tvålärarsystem och lovskola 2017-11-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till yttrande över remiss av förslag till tilläggsbudget 2018 – Satsning på lärartäthet, tvålärarsystem och lovskola 2017-11-28 Upprättat Visa dokumentet
Remittering av förslag till tilläggsbudget 2018 - Satsning på lärartäthet, tvålärarsystem och lovskola 2017-11-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 28 november 2017 - Yttrande över remiss av förslag till tilläggsbudget 2018 – Satsning på lärartäthet, tvålärarsystem och lovskola 2017-12-04 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över remiss av förslag till tilläggsbudget 2018 – Satsning på lärartäthet, tvålärarsystem och lovskola fastställd på nämnden den 28 november2017 2017-12-04 Upprättat Visa dokumentet
Expediering protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 28 november 2017 - Yttrande över remiss av förslag till tilläggsbudget 2018 – Satsning på lärartäthet, tvålärarsystem och lovskola 2017-12-04 Utgående
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 18 december 2017 – Tillägg till Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019 och 2020 – satsning på ökad lärartäthet inom högstadiet samt tvålärarsystem och lovskola inom g 2017-12-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3