Diarienummer GGN-0790/2017
Titel Uppföljning av lovskola 2017
Startdatum 2017-11-06
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-05
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Uppföljning av lovskolan 2017 2017-11-06 Utgående Visa fil
1, 2
Uppföljning av lovskola 2017 2017-11-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 28 november 2017 - Uppföljning av lovskolan 2017 2017-12-04 Upprättat Visa dokumentet