Diarienummer GGN-0762/2017
Titel Internkontrollplan 2018 för grundskole- och gymnasienämnden
Startdatum 2017-10-30
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-07
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Internkontrollplan 2018 för grundskole- och gymnasienämnden 2017-10-30 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag på internkontrollplan 2018 för grundskole- och gymnasienämnden 2017-11-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 28 november 2017 - Internkontrollplan 2018 för grundskole- och gymnasienämnden 2017-12-04 Upprättat Visa dokumentet
Internkontrollplan 2018 för grundskole- och gymnasienämnden fastställd på sammanträdet den 28 november 2017 2017-12-05 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 28 november 2017 - Internkontrollplan 2018 för grundskole- och gymnasienämnden 2018-03-07 Utgående