Diarienummer GGN-0754/2017
Titel Ledamotsinitiativ Vänsterpartiet - Lyssna på lärarkåren - mer fokus på undervisning
Startdatum 2017-10-25
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-05
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ledamotsinitiativ Vänsterpartiet - Lyssna på lärarkåren - mer fokus på undervisning 2017-10-25 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Ledamotsinitiativ Vänsterpartiet - Lyssna på lärarkåren - mer fokus på undervisning 2017-10-27 Upprättat Visa dokumentet
Svar på ledamotsinitiativ Vänsterpartiet - Lyssna på lärarkåren - mer fokus på undervisning 2017-11-06 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 28 november 2017 - Svar på ledamotsinitiativ Vänsterpartiet - Lyssna på lärarkåren - mer fokus på undervisning 2017-12-04 Upprättat Visa dokumentet