Diarienummer GGN-0742/2017
Titel Månadsrapport per sista oktober 2017 för Grundskole- och gymnasienämnden
Startdatum 2017-10-23
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-05
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Månadsrapport per sista oktober 2017 för grundskole- och gymnasienämnden 2017-10-23 Utgående Visa fil
1, 2
Underlag - månadsrapport per sista oktober 2017 för grundskole- och gymnasienämnden 2017-10-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 28 november 2017 - Månadsrapport per sista oktober 2017 för grundskole- och gymnasienämnden 2017-12-04 Upprättat Visa dokumentet
Månadsrapport per sista oktober 2017 för grundskole- och gymnasienämnden fastställd på sammanträdet den 28 november 2017 2017-12-04 Upprättat Visa dokumentet
Expediering protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 28 november 2017 - Månadsrapport per sista oktober 2017 för grundskole- och gymnasienämnden 2017-12-04 Utgående