Diarienummer GGN-0741/2017
Titel Behov av ytterligare platser i förskoleklass inför höstterminen 2018
Startdatum 2017-10-23
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-05
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Behov av ytterligare platser i förskoleklass inför höstterminen 2018 2017-10-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Utredning kring behov av ytterligare platser i förskoleklass inför höstterminen 2018 2017-10-23 Upprättat Visa dokumentet
Rättelseblad 2017-11-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 28 november 2017 - Behov av ytterligare platser i förskoleklass inför höstterminen 2018 2017-12-04 Upprättat Visa dokumentet
Utredning kring behov av ytterligare platser i förskoleklass inför höstterminen 2018 fastställd på sammanträdet den 28 november 2017 2017-12-04 Upprättat Visa dokumentet
Expediering protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 28 november 2017 - Behov av ytterligare platser i förskoleklass inför höstterminen 2018 2017-12-04 Utgående