Diarienummer GGN-0735/2017
Titel Läsårsdata 2018/2019 samt datum för läsårsstart 2019/2020
Startdatum 2017-10-19
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-05
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument