Visa ärende

Diarienummer GGN-0716/2012
Titel Internbudget 2013 grundskole- och gymnasienämnden
Startdatum 2012-11-14
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2012-12-18
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument