Diarienummer GGN-0711/2017
Titel Redovisning av uppdrag om nya arbetssätt
Startdatum 2017-10-03
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-05
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Redovisning av uppdrag om nya arbetssätt 2017-10-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Rapport om nya arbetssätt i skolan 2017-10-03 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 28 november 2017 - Redovisning av uppdrag om nya arbetssätt 2017-12-04 Upprättat Visa dokumentet