Diarienummer GGN-0710/2017
Titel Uppdrag att uppdatera regelverket för årligt resestipendier till Sundbybergs bästa lärare
Startdatum 2017-10-03
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-05
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument