Diarienummer GGN-0703/2017
Titel Granskning rörande stadens kompetensförsörjning
Startdatum 2017-09-29
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-05
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Granskning rörande stadens kompetensförsörjning 2017-09-11 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på revisionsrapport - granskning rörande stadens kompetensförsörjning 2017-09-29 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag på svar på revisionsrapport - granskning rörande stadens kompetensförsörjning 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Förlängd svarstid 2017-10-18 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 28 november 2017 - Svar på revisionsrapport - granskning rörande stadens kompetensförsörjning 2017-11-28 Upprättat Visa dokumentet
Svar på revisionsrapport - granskning rörande stadens kompetensförsörjning fastställd på sammanträdet den 28 november 2017 2017-11-28 Upprättat Visa dokumentet
Expediering protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 28 november 2017 - Svar på revisionsrapport - granskning rörande stadens kompetensförsörjning 2017-11-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3