Diarienummer GGN-0682/2017
Titel Remittering av revidering av grundskole- och gymnasienämndens reglemente att gälla från och med den 1 januari 2018
Startdatum 2017-09-20
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-27
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av förslag till revidering av reglemente för grundskole- och gymnasienämnden 2017-09-20 Inkommande Visa fil
1, 2
Remittering av förslag till revidering av grundskole- och gymnasienämndens reglemente att gälla från och med den 1 januari 2018 2017-09-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag på yttrande över revidering av grundskole- och gymnasienämndens reglemente 2017-09-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Remittering av förslag till revidering av grundskole- och gymnasienämndens reglemente att gälla från och med den 1 januari 2018 2017-10-27 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över revidering av grundskole- och gymnasienämndens reglemente fastställd på nämnden den 24 oktober 2017 2017-10-27 Upprättat Visa dokumentet