Diarienummer GGN-0679/2017
Titel Beslut om kompensation till Pysslingen för 2012, mål nr 26755-17
Startdatum 2017-09-18
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Beslut ej pt HFD 2017-06-28 Inkommande Visa dokumentet
Beslut om kompensation till Pysslingen för 2012 2017-09-18 Utgående Visa fil
1, 2
Underlag för beräkning av kompensation 2017-09-18 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Beslut om kompensation till Pysslingen för 2012 2017-10-27 Upprättat Visa dokumentet
E-postar – GGN-0679-2017-1 Skrivelse - Beslut om kompensation till Pysslingen för 2012 616114_19_1.PDF 2017-10-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
VB: överklagande 2017-11-20 Inkommande Visa dokumentet
Föreläggande från förvaltningsrätten 2017-11-27 Utgående Visa dokumentet
Anstånd 2017-12-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Yttrande från Sundbybergs stad i mål nr 26755-17 2017-12-21 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Yttrande från Pysslingen med föreläggande 2018-02-14 Inkommande Visa dokumentet
Begäran om anstånd samt beviljat anstånd 2018-02-28 Utgående Visa fil
1, 2
Sundbybergs stads yttrande mål nr 26755-17. 2018-03-19 Utgående Visa dokumentet
Yttrande från Pysslingen samt underrättelse 2018-04-17 Inkommande Visa dokumentet
Yttrande från Sundbybergs stad 2018-05-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7