Diarienummer GGN-0641/2017
Titel Grundskole- och gymnasienämndens sammanträdesdagar 2018
Startdatum 2017-08-31
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-27
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underlag för sammanträdesplanering 2018 2017-08-17 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förtydligande - Underlag för sammanträdesplanering 2018 2017-08-17 Inkommande Visa fil
1, 2
Grundskole- och gymnasienämndens sammanträdesdagar 2018 2017-09-14 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till grundskole- och gymnasienämndens sammanträdesdatum 2018 2017-09-14 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Grundskole- och gymnasienämndens sammanträdesdagar 2018 2017-10-27 Upprättat Visa dokumentet
Grundskole- och gymnasienämndens sammanträdesdatum 2018 fastställda på nämnden den 24 oktober 2017 2017-10-27 Upprättat Visa dokumentet