Diarienummer GGN-0613/2016
Titel Studieresultatsrapport för grundskolan för vårterminen 2016, inklusive rapporter från respektive skola
Startdatum 2016-07-28
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-13
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underlag - studieresultatsrapport på kommunövergripande nivå 2016-07-28 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Studieresultat vårterminen 2016 på kommunövergripande nivå 2016-07-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 20 september 2016 - Studieresultat vårterminen 2016 på kommunövergripande nivå 2016-09-23 Upprättat Visa fil
1, 2
Tilläggsyrkande Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 2016-09-23 Inkommande Visa dokumentet
Särskilt yttrande Socialdemokraterna 2016-09-23 Inkommande Visa dokumentet
Uppföljning av studieresultatsrapport för grundskolan för vårterminen 2016 2016-11-17 Upprättat Visa dokumentet
Uppföljning av studieresultatsrapport för grundskolan för vårterminen 2016 2016-11-17 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 7 februari 2017 - Uppföljning av studieresultatsrapport för grundskolan för vårterminen 2016 2017-02-13 Upprättat Visa dokumentet