Diarienummer GGN-0596/2017
Titel Grundskole- och gymnasienämnden fördelar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen
Startdatum 2017-08-11
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-25
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument