Diarienummer GGN-0595/2017
Titel Grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsplan med budget 2018
Startdatum 2017-08-10
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-05
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Anvisningar verksamhetsplan med budget 2018 2017-08-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsplan med budget 2018 2017-10-23 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsplan med budget 2018 2017-10-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 28 november 2017 - Grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsplan med budget 2018 2017-12-04 Upprättat Visa dokumentet
Grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsplan med budget 2018 fastställd på sammanträdet den 28 november 2017 2017-12-04 Upprättat Visa dokumentet
Expediering protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 28 november 2017 - Grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsplan med budget 2018 2017-12-04 Utgående