Diarienummer GGN-0591/2017
Titel Studieresultatsrapport för gymnasiet, vårterminen 2017
Startdatum 2017-08-09
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-12
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument