Diarienummer GGN-0581/2017
Titel Rapport gällande aktivitetsansvaret i Sundbyberg vårterminen 2017
Startdatum 2017-08-03
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-25
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Rapport gällande aktivitetsansvaret i Sundbyberg vårterminen 2017 2017-08-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar 16-19 år i Sundbyberg 2017-08-03 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 19 september 2017 - Rapport gällande aktivitetsansvaret i Sundbyberg vårterminen 2017 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet