Diarienummer GGN-0579/2017
Titel Remittering av remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)
Startdatum 2017-08-03
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-25
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av remiss till grundskole- och gymnasienämnden - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) 2017-07-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) 2017-08-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag på yttrande över remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) 2017-08-03 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 19 september 2017 - Yttrande över remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre 2017-09-20 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) fastställd på nämnden den 19 september 2017 2017-09-20 Upprättat Visa dokumentet