Diarienummer GGN-0577/2017
Titel Remiss av rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 för nationella program i gymnasieskola
Startdatum 2017-08-03
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-03
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss till grundskole- och gymnasienämnden av rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 för nationella program i gymnasieskola 2017-07-10 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över remiss av rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 för nationella program i gymnasieskola 2017-08-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till yttrande över remiss av rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 för nationella program i gymnasieskola 2017-08-03 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 19 september 2017 - Yttrande över remiss av rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 för natione 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över remiss av rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 för nationella program i gymnasieskola fastställd på nämnden den 19 september 2017 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet
Expediering – Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 18 december 2017 – Rekommendation från Storsthlm (Kommunförbundet Stockholms län, KSL) om uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 för nationella program i gymnasi 2017-12-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3