Diarienummer GGN-0576/2017
Titel Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2017-05-01 -- 2017-08-31
Startdatum 2017-08-01
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-25
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2017-05-01 -- 2017-08-31 2017-08-01 Utgående Visa fil
1, 2
Rapport - redovisning av synpunkter och klagomål för perioden 2017-05-01 -- 2017-08-31 2017-08-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 19 september 2017 - Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål för perioden 2017-05-01 -- 2017-08-31 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet