Diarienummer GGN-0571/2017
Titel Studieresultatsrapport för grundskolan vårterminen 2017, kommunövergripande samt rapport från respektive skola
Startdatum 2017-07-21
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-05-18
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Studieresultatsrapport för grundskolan vårterminen 2017 inklusive rapporter från respektive skola 2017-07-21 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Studieresultatsrapport för grundskolorna i Sundbybergs stad avseende läsåret 2016/17 2017-09-04 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Studieresultatsrapport för grundskolan vårterminen 2017 inklusive rapporter från respektive skola 2017-10-27 Upprättat Visa dokumentet
Särskilt yttrande Socialdemokraterna 2017-10-27 Inkommande Visa dokumentet