Diarienummer GGN-0345/2017
Titel Remiss - samråd om förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg
Startdatum 2017-05-31
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-25
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Samråd om förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Yttrande över samråd om förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg 2017-06-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till yttrande över remiss - samråd om förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg 2017-06-19 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 19 september 2017 - Yttrande över samråd om förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över remiss - samråd om förslag till Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbyberg fastställd på nämnden den 19 september 2017 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet