Diarienummer GGN-0344/2017
Titel Remiss - samråd för nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad
Startdatum 2017-05-31
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-20
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-05-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Möjlighet till förlängd svarstid - Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Yttrande över samråd för nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-06-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till yttrande över samråd för nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-06-19 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 19 september 2017 - Yttrande över samråd för nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-09-25 Upprättat Visa fil
1, 2
Särskilt yttrande Socialdemokraterna 2017-09-25 Inkommande Visa dokumentet
Yttrande över samråd för nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad fastställd på nämnden den 19 september 2017 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-11-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3