Diarienummer GGN-0343/2017
Titel Remiss - samråd för ny översiktsplan för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-05-31
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-05
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-05-23 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Möjlighet till förlängd svarstid - Översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Yttrande över samråd för ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-06-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till yttrande över samråd för ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-06-19 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 19 september 2017 - Yttrande över samråd för ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-09-25 Upprättat Visa fil
1, 2
Särskilt yttrande Socialdemokraterna 2017-09-25 Inkommande Visa dokumentet
Yttrande över samråd för ny översiktsplan för Sundbybergs stad fastställd på nämnden den 19 september 2017 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över utställning av översiktsplanen för Sundbybergs stad 2017-10-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Inkommen remiss på översiktsplan - beslut om utställning 2017-11-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till yttrande över utställning av översiktsplanen för Sundbybergs stad 2017-11-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 28 november 2017 - Yttrande över utställning av översiktsplanen för Sundbybergs stad 2017-12-04 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över utställning av översiktsplanen för Sundbybergs stad fastställd på sammanträdet den 28 november 2017 2017-12-04 Upprättat Visa dokumentet
Expediering potokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 28 november 2017 - Yttrande över utställning av översiktsplanen för Sundbybergs stad 2017-12-04 Utgående