Diarienummer GGN-0249/2017
Titel Detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby
Startdatum 2017-05-04
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-30
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för Detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby 2017-05-02 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över underrättelse om samråd för detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby 2017-05-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till yttrande över underrättelse om samråd för Detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby 2017-05-04 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Yttrande över underrättelse om samråd för detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över underrättelse om samråd för Detaljplan för påbyggnation av bostäder på fastigheten Franstorp 1 och del av Sundbyberg 2:4, Franstorpsvägen i Lilla Alby fastställd på nämnden den 23 maj 2017 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet