Diarienummer GGN-0237/2017
Titel Remiss - Näringslivspolicy för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-04-27
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-10-03
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
REMISS - Näringslivspolicy för Sundbybergs stad - för yttrande senast den 30 juni 2017 2017-04-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över remiss - Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-04-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till yttrande över remiss på näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Yttrande över remiss - Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över remiss på näringslivspolicy för Sundbybergs stad fastställd på nämnden den 23 maj 2017 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-10-03 Inkommande Visa fil
1, 2, 3