Diarienummer GGN-0233/2017
Titel Brukarundersökning 2017
Startdatum 2017-04-26
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-30
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Brukarundersökning 2017 2017-04-26 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Brukarundersökning 2017 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet