Diarienummer GGN-0231/2017
Titel Uppdrag att inrätta karriärtjänster för pedagogisk personal
Startdatum 2017-04-26
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-23
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Uppdrag att inrätta karriärtjänster för pedagogisk personal 2017-04-26 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Uppdrag att inrätta karriärtjänster för pedagogisk personal 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Utredning avseende inrättandet av karriärtjänster för pedagogisk personal i Sundbybergs stads skolor 2017-10-31 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Utredning hur skolan i Sundbyberg skulle kunna inrätta karriärtjänster för pedagogisk personal 2017-08-03 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 20 mars 2018 - Utredning avseende inrättandet av karriärtjänster för pedagogisk personal i Sundbybergs stads skolor 2018-03-23 Upprättat Visa fil
1, 2
Särskilt yttrande Vänsterpartiet 2018-03-23 Inkommande Visa dokumentet
Tilläggsyrkande Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 2018-03-23 Inkommande Visa dokumentet