Diarienummer GGN-0212/2017
Titel Tertialrapport 1 2017
Startdatum 2017-04-20
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-08-07
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Tertialrapport 1 2017 2017-04-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 2017-05-12 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Tertialrapport 1 2017 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Tertialrapport 1 2017 fastställd på nämnden den 23 maj 2017 2017-05-30 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 för Sundbybergs stad 2017-07-03 Inkommande Visa fil
1, 2