Diarienummer GGN-0211/2017
Titel Ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Se över delegationsordningen kring upphandlingsbeslut
Startdatum 2017-04-19
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-02
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Se över delegationsordningen kring upphandlingsbeslut 2017-04-19 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 18 april 2017 - Ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Se över delegationsordningen kring upphandlingsbeslut 2017-04-21 Upprättat Visa dokumentet
Svar på ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Se över delegationsordningen kring upphandlingsbeslut 2017-04-24 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Svar på ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Se över delegationsordningen kring upphandlingsbeslut 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet