Diarienummer GGN-0206/2017
Titel Revisionsrapport - Granskning av mottagandet av ensamkommande barn
Startdatum 2017-04-13
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-30
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Granskning av mottagandet av ensamkommande barn 2017-03-14 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på revisionsrapporten - Granskning av mottagandet av ensamkommande barn 2017-04-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag på svar över revisionsrapport - Granskning av mottagandet av ensamkommande barn 2017-04-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Svar på revisionsrapporten - Granskning av mottagandet av ensamkommande barn 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Svar över revisionsrapport - Granskning av mottagandet av ensamkommande barn fastställt på nämnden den 23 maj 2017 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet