Diarienummer GGN-0205/2017
Titel Revisionsrapporten - Granskning av måluppfyllelse i skolan
Startdatum 2017-04-13
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-30
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Revisionsrapporten - Granskning av måluppfyllelse i skolan 2017-03-06 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på revisionsrapporten - Granskning av måluppfyllelse i skolan 2017-04-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till svar på revisionsrapporten - Granskning av måluppfyllelse i skolan 2017-04-19 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Svar på revisionsrapporten - Granskning av måluppfyllelse i skolan 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Svar på revisionsrapporten - Granskning av måluppfyllelse i skolan fastställd på nämnden den 23 maj 2017 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet